Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Wojciecha S. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego z dnia 2007-02-13.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/544637/06/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2007-02-13
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Wojciecha S. od wyroku Sądu Okręgowego utrzymującego w mocy wyrok Sądu Rejonowego.

Rzecznik Praw Obywatelskich zarzuca temu wyrokowi rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie art. 433 § 2 k.p.k. i art. 457 § 3 k.p.k., poprzez nierozważenie wszystkich wniosków wskazanych w środku odwoławczym oraz brak ustosunkowania się w motywacyjnej części uzasadnienia wyroku do tych wniosków i podania, które z nich uznano za zasadne lub niezasadne ze wskazaniem, czym ostatecznie kierowano się wydając takie, a nie inne orzeczenie.

 


Data odpowiedzi:
2007-09-13
Opis odpowiedzi:
Kasacja oddalona (postanowienie z dnia 10.07.2007 r., sygn. akt III KK 48/07).