Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niezgodnych z Konstytucją kryteriów dla kandydatów do Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych z dnia 2007-11-19.

Adresat:
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
Sygnatura:
RPO/563617/07/X/1008 RZ
Data sprawy:
2007-11-19
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie niezgodnych z Konstytucją kryteriów dla kandydatów do Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.

Rzecznik, na podstawie publikacji prasowej pt. "Nauczyciel - nie brzydal" (dodatek do Gazety Wyborczej - "Gazeta Rzeszów" z dnia 16.07.2007 r.), podjął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie możliwości dyskryminowania kandydatów do Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych. Aplikujący na słuchaczy kolegiów zobowiązani są do przedkładania "Zaświadczenia lekarskiego o przydatności fizycznej do zawodu nauczycielskiego dla kandydatów do Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych". Wśród przeciwwskazań do uznania danej osoby za predysponowaną do zawodu nauczycielskiego wskazano m.in. "widoczne zmiany chorobowe skóry, zwłaszcza części odkrytych" oraz "zniekształcenia lub zeszpecenia powodujące odrażający wygląd". Wskazana praktyka, nie znajdująca podstawy w obowiązującym prawie (wzór "zaświadczenia" nie został wprowadzony ustawą lub rozporządzeniem) budzi poważne zastrzeżenia Rzecznika. Stanowi ona naruszenie zasad określonych w art. 31 i art. 32 Konstytucji (zakaz dyskryminacji w życiu społecznym i zmuszanie do podejmowania działań nie nakazanych przez obowiązujące prawo), a także art. 65 ust. 1 Konstytucji (wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wymóg określenia wyjątków w drodze ustawy).

Rzecznik zwrócił się o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w celu zapewnienia skutecznej ochrony praw i wolności obywatelskich.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: