Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystapienie do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie przygotowywanego przez Agencję Praw Podstawowych raportu dotyczącego przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z dnia 2007-11-13.

Adresat:
AGENCJA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ
Sygnatura:
RPO/572746/07/I/109 RZ
Data sprawy:
2007-11-13
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystapienie do Dyrektora Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w sprawie przygotowywanego przez Agencję Praw Podstawowych raportu dotyczącego przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kwestia poszanowania praw osób homoseksualnych, jest w ocenie Rzecznika jednym z problemów wymagających szczególnej uwagi. Na poparcie i uznanie zasługują podejmowane przez Parlament Europejski oraz Agencję Praw Podstawowych działania na rzecz upowszechnienia w Europie takich wartości jak demokracja, tolerancja, równość obywateli wobec prawa oraz brak dyskryminacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmował sprawy związane z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się promocją praw i wolności człowieka i obywatela oraz na bieżąco monitoruje sytuację prawną oraz przypadki dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej.

W związku z powyższym, Rzecznik zaoferował pomoc przy gromadzeniu oraz analizowaniu danych służących do przygotowania wymienionego wyżej raportu.

Wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego w sprawie przygotowywanego przez Agencję Praw Podstawowych raportu dotyczącego przypadków dyskryminacji ze względu na orientację seksualną obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Kwestia poszanowania praw osób homoseksualnych, jest w ocenie Rzecznika jednym z problemów wymagających szczególnej uwagi. Na poparcie i uznanie zasługują podejmowane przez Parlament Europejski oraz Agencję Praw Podstawowych działania na rzecz upowszechnienia w Europie takich wartości jak demokracja, tolerancja, równość obywateli wobec prawa oraz brak dyskryminacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie podejmował sprawy związane z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się promocją praw i wolności człowieka i obywatela oraz na bieżąco monitoruje sytuację prawną oraz przypadki dyskryminacji osób o odmiennej orientacji seksualnej.

W związku z powyższym, Rzecznik zaoferował pomoc przy gromadzeniu oraz analizowaniu danych służących do przygotowania wymienionego wyżej raportu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: