Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie społecznego zaniepokojenia związanego z ciężkimi zachorowaniami na sepsę z dnia 2007-11-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574200/07/X/108.6.3 RZ
Data sprawy:
2007-11-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie społecznego zaniepokojenia związanego z ciężkimi zachorowaniami na sepsę.

Narasta społeczne zaniepokojenie związane z ciężkimi zachorowaniami na sepsę. Niepokój ten pogłębiają informacje przekazywane przez środki masowego przekazu o śmiertelnych przypadkach sepsy i o wątpliwościach co do prawidłowości postępowania diagnostyczno-leczniczego prowadzonego w zakładach opieki zdrowotnej. Informacje te powoduje sytuację zagrożenia i wpływają na zachowania obywateli oraz instytucji publicznych np. szkół.

Jednocześnie z oficjalnych raportów Państwowego Zakładu Higieny wynika, ze rośnie liczba rejestrowanych zachorowań na sepsę. W tym roku odnotowano 198 zachorowań na sepsę, czyli o około 60% więcej niż w poprzednich latach.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w opisanej sprawie, w tym o aktualnej skali zjawiska, monitoringu sytuacji oraz przestrzegania obowiązków i procedur przewidzianych w ustawie z dnia 6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, a także w sprawie działań i zamierzeń Ministra Zdrowia w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa leczenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: