Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichKomunikat w sprawie stanowiska Rzecznika dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w toku postępowania z oskarżenia prywatnego wniesionego przez TVN przeciwko dziennikarzom "Gazety Polskiej", postanowienia o zatrzymaniu oskarżonych na 48 godzin i doprowadzeniu ich na rozprawę z dnia 2007-11-30.

Adresat:
MEDIA
Sygnatura:
RPO/572621/07/II/203 RZ
Data sprawy:
2007-11-30
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Komunikat w sprawie stanowiska Rzecznika dotyczącego wydania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w toku postępowania z oskarżenia prywatnego wniesionego przez TVN przeciwko dziennikarzom "Gazety Polskiej", postanowienia o zatrzymaniu oskarżonych na 48 godzin i doprowadzeniu ich na rozprawę.

Z wyjaśnień nadesłanych przez Prezesa Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wynika, że obydwoje dziennikarze byli prawidłowo poinformowani o terminie rozprawy i żadne z nich nie usprawiedliwiło należycie swego niestawiennictwa. Obecność obojga dziennikarzy na rozprawie była obowiązkowa na podstawie art. 374 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

W ocenie Rzecznika decyzję sądu, który zarządził zatrzymanie i doprowadzenie oskarżonych prawidłowo wezwanych na rozprawę, należy uznać za uzasadnioną. Decyzja ta nie naruszała ich praw i wolności.

Rzecznik nie podjął zatem dalszych działań w przedmiotowej sprawie, biorąc także pod uwagę fakt, iż telewizja TVN odstąpiła od oskarżenia przeciwko dziennikarzom "Gazety Polskiej".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: