Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu z dnia 2007-12-07.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/570368/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2007-12-07
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie Karty Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu.

W dniu 29.11.2007 r. Rzecznik zorganizował, wespół z Redaktorem Naczelnym miesięcznika "Więź", konferencję prasową z udziałem ekspertów, na temat problemów związanych z opieką paliatywno-hospicyjną nad dziećmi. Podczas konferencji podpisana została Karta Praw Dziecka Śmiertelnie Chorego w Domu, którą Rzecznik przekazał Ministrowi Zdrowia.

Rzecznik zwrócił się ponownie o podjęcie interwencji na rzecz wyeliminowania z praktyki NFZ limitów obowiązujących na 2008 r., dyskryminujących dzieci dotknięte nieuleczalnymi schorzeniami innymi niż nowotworowe w dostępie do niezbędnej opieki medycznej, a także o wydanie rozporządzenia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: