Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sposobu odebrania dzieci z jednego z rodzinnych domów dziecka w Warszawie z dnia 2007-12-11.

Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/575400/07/III/1105 RZ
Data sprawy:
2007-12-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie sposobu odebrania dzieci z jednego z rodzinnych domów dziecka w Warszawie.

Rzecznik z niepokojem przyjął doniesienia prasowe na temat sposobu odebrania pięciorga dzieci w wieku od 3,5 roku do 13 lat z jednego z rodzinnych domów dziecka w Warszawie.

Z artykułów prasowych wynika, że dzieci te bez uprzedniego poinformowania, wyjaśnienia sytuacji i możliwości pożegnania zostały odebrane z przedszkoli i szkół. Oznaczałoby to, że zostały naruszone podstawowe normy etyczne, a także zapisy Konwencji o prawach dziecka. Nie bez znaczenia jest fakt, że to wydarzenie z pewnością odciśnie trwały ślad na psychice tych dzieci i może w przyszłości utrudnić im nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych, w tym z kolejnymi rodzicami zastępczymi. W tej sytuacji Rzecznik zwrócił się o przesłanie szczegółowych wyjaśnień.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: