Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby wypracowania i utworzenia efektywnego modelu systemu ochrony zdrowia, gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów z dnia 2007-12-18.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/574927/07/X/108.13 RZ
Data sprawy:
2007-12-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie potrzeby wypracowania i utworzenia efektywnego modelu systemu ochrony zdrowia, gwarantującego właściwe zabezpieczenie praw pacjentów.

Rzecznik z satysfakcją przyjął wyrażoną w exposé Prezesa Rady Ministrów deklarację, iż zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, poprzez naprawę systemu ochrony zdrowia, będzie jednym z "absolutnie pierwszoplanowych zadań rządu". Obecny, katastrofalny stan w tym obszarze wymaga niezwłocznego wprowadzenia niezbędnych zmian - przede wszystkim dla dobra pacjentów, ale także dla poprawy warunków pracy personelu medycznego.

Założenia sformułowane przez zespół ekspertów powołany przez Rzecznika są zgodne z podstawowymi celami przyjętymi przez obecny rząd. Wśród elementów zbieżnych należy wymienić m.in. postulaty: szybkiego określenia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych, wprowadzenia ubezpieczenia dodatkowego, wprowadzenie konkurencji między płatnikami o świadczeniodawców w obszarze usług medycznych dostępnych w ramach koszyka świadczeń gwarantowanych i dodatkowych, wprowadzenie zmian prawnych zapewniających równe traktowanie świadczeniodawców publicznych i niepublicznych, umożliwienie konkurowania świadczeniodawców o kontrakty z funduszami ubezpieczeniowymi, wprowadzenie zmian w kształceniu zawodowym personelu medycznego.

Rzecznik zwrócił się do Minister Zdrowia z propozycją współpracy w zakresie wypracowania i tworzenia efektywnego modelu systemu ochrony zdrowia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: