Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji testów paskowych dla dzieci chorych na cukrzycę z dnia 2007-12-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/548777/07/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji testów paskowych dla dzieci chorych na cukrzycę.

Nawiązując do otrzymanych wyjaśnień na wystąpienie z 8.03.2007 r. w tej sprawie, Rzecznik, w kolejnym wystąpieniu do Ministra Zdrowia, zwrócił się o poinformowanie, czy testy paskowe do oznaczania glukozy we krwi u małych dzieci zostały objęte całkowitą lub częściową refundacją.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-01-28
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia (14.01.2008 r.) poinformował, że testy paskowe do oznaczania glukozy we krwi wydawane są po wniesieniu opłaty ryczałtowej.
Podstawą umieszczenia leków lub wyrobów medycznych na wykazie leków podstawowych i uzupełniających oraz wykazie leków i wyrobów medycznych, które ze względu na choroby określone w wykazie, są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, musi być wniosek złożony do ministra właściwego do spraw zdrowia przez podmiot odpowiedzialny, a także wytwórcę wyrobów medycznych, jego autoryzowanego przedstawiciela albo importera.