Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych osób umieszczonych w tych zakładach w ramach środka zabezpieczającego bądź obserwacji sądowo-psychiatrycznej z dnia 2007-12-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/564201/07/X/108.4 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ucieczek z zakładów psychiatrycznych osób umieszczonych w tych zakładach w ramach środka zabezpieczającego bądź obserwacji sądowo-psychiatrycznej.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie z dnia 6.08.2007 r. ówczesny Minister Zdrowia poinformował, że w celu wyeliminowania wskazanych przez Rzecznika nieprawidłowości zwróci się do wojewodów o wystosowanie pism do organów założycielskich zakładów, w których są wykonywane środki zabezpieczające oraz obserwacje sądowo-psychiatryczne o szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia tych zakładów opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie stałego nadzoru nad tymi jednostkami. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, czy działania wskazane przez Ministra Zdrowia zostały podjęte, a jeżeli tak, to jakie są ich wyniki.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: