Uprzejmie informujemy, że w związku z pracami technicznymi, w piątek 27 maja od godziny 17:00 do godziny 19.00 nie będzie dostępny serwis Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepraszamy za utrudnienia.

Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby powołania Zespołu do Spraw Migracji z dnia 2007-12-27.

Adresat:
PREZES RADY MINISTRÓW
Sygnatura:
RPO/576974/07/III/815 RZ
Data sprawy:
2007-12-27
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie potrzeby powołania Zespołu do Spraw Migracji.

Rzecznik zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów z prośbą o rozważenie możliwości powołania Zespołu do Spraw Migracji. Zespół taki rozpoczął działalność na podstawie zarządzenia Nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14.02.2007 r. Przewodniczącym Zespołu był Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a zastępcami - podsekretarze stanu w MSWiA oraz Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. W skład Zespołu wchodzili też przedstawiciele innych resortów i instytucji wykonujących zadania związane z migracją.

Efektem prac Zespołu było m.in. przyjęcie uchwały w sprawie kierunków działań dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zgodnie z uchwałą, rozwiązywanie problemów niedoborów na rynku pracy poprzez zatrudnianie cudzoziemców powinno być uzupełnieniem polityki zatrudnienia prowadzącej przede wszystkim do aktywizacji zawodowej obywateli polskich.

Zaproponowano stworzenie systemu monitorowania zatrudnienia cudzoziemców na polskim rynku pracy, a także zarekomendowano podjęcie działań stanowiących zachętę do rozwoju kariery zawodowej w Polsce zamieszkałych za granicą obywateli Polski oraz cudzoziemców pochodzenia polskiego, w szczególności opracowanie i realizację programów zachęcających do powrotu emigrantów i podjęcia przez nich zatrudnienia lub działalności gospodarczej w Polsce. Wskazano także na konieczność wypracowania działań mających na celu integrację obywateli państw trzecich.

W ocenie Rzecznika niezbędne jest powołanie zespołu, który zapewni koordynację zadań podejmowanych przez organy administracji rządowej w zakresie problematyki migracji.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: