Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej z dnia 2007-12-20.

Adresat:
KOMISARZ DO SPRAW PRAW CZŁOWIEKA RADY EUROPY
Sygnatura:
RPO/576084/07/I/119 RZ
Data sprawy:
2007-12-20
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komisarza Praw Człowieka Rady Europy w sprawie przestrzegania praw człowieka w Federacji Rosyjskiej.

Przeprowadzone dnia 2.12.2007 r. wybory parlamentarne oraz poprzedzająca je kampania wyborcza pokazały, iż w zakresie pełnego poszanowania praw politycznych w Federacji Rosyjskiej pozostało nadal wiele do uczynienia. Zarówno organizacje zajmujące się monitorowaniem praw człowieka, jak i dziennikarze wskazywali przede wszystkim na daleko idące ograniczenia wolności zgromadzeń (m.in. poprzez rozpędzanie manifestacji, zatrzymania oraz pobicia ich uczestników przez służby porządkowe, sankcje karne) czy wolności słowa (represje w stosunku do dziennikarzy, brak dostępu opozycji do mediów, zatrzymania liderów opozycji oraz działaczy organizacji pozarządowych).

Obrońcy praw człowieka wskazują na liczne naruszenia fundamentalnych praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Najbardziej wyraźnym tego przykładem są działania władz rosyjskich w stosunku do mieszkańców Czeczenii oraz Inguszetii. Problem ten coraz częściej jest przedmiotem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Rzecznik zwrócił się o rozważenie możliwości podjęcia działań mających na celu poprawę sytuacji w zakresie poszanowania praw jednostki w Federacji Rosyjskiej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: