Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych z dnia 2007-12-28.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/569428/07/X/1005 RZ
Data sprawy:
2007-12-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie braku prawnej możliwości rozsypywania prochów zmarłych.

W korespondencji kierowanej do Rzecznika pojawił się problem braku prawnej możliwości rozsypywania szczątków pochodzących ze spopielenia zwłok w ogrodach pamięci, urządzanych na terenach cmentarzy. Sytuacji takiej nie przewiduje wielokrotnie nowelizowana ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W poprzedniej kadencji Sejmu RP, do laski marszałkowskiej wpłynął projekt rządowy, który przewidywał wprowadzenie takiej instytucji do obowiązującego porządku prawnego (druk sejmowy Nr 299). Jednakże w toku prac parlamentarnych projektowany zapis został wykreślony.

Tymczasem taki sposób dokonania pochówku często stanowi ostatnią wolę zmarłego, która nie może być zrealizowana przez jego bliskich w sposób zgodny z prawem.

Osoby kierujące listy do Rzecznika, wskazując na art. 31 ust. 3 Konstytucji RP podnoszą, iż brak legalnej możliwości rozsypania prochów w ogrodach pamięci na cmentarzach narusza prawo do prywatności. W świetle art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jedynymi ewentualnymi ograniczeniami, które należy wziąć pod uwagę w niniejszej sprawie są ochrona środowiska, zdrowia i porządku publicznego. Trudno jednak dostrzec tu kolizję z tymi wartościami konstytucyjnymi. Wobec powyższego, Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Zdrowia z prośbą o przedstawienie stanowiska.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: