Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez emerytów i rencistów prowadzących działalność zarobkową z dnia 2008-01-02.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/575923/07/X/108.13.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-02
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez emerytów i rencistów prowadzących działalność zarobkową.

Do Rzecznika zwracają się osoby, które nabyły prawo do renty albo emerytury i jednocześnie prowadzą działalność zarobkową, skarżąc się na obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia takiej działalności, niezależnie od składek odprowadzanych w związku z otrzymywaniem świadczenia emerytalnego lub rentowego.

Ustawa zwalnia emerytów i rencistów z opłacania składki zdrowotnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (lub współpracy z osobą prowadzącą taką działalność), gdy świadczenie emerytalne (rentowe) nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia i jednocześnie gdy dodatkowe przychody z działalności gospodarczej uzyskiwane przez emeryta (rencistę) nie przekraczają miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub opłaca on podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Składka wynosząca w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą 9% zadeklarowanej kwoty nie jest wprost proporcjonalna do otrzymywanych przychodów, gdyż ustawodawca określił jej minimum opierając je na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw. Podstawą minimalnej składki jest 2 109,46 zł, składka wynosi zaś 189, 85 zł. Tymczasem pracujący emeryci i renciści uzyskują często znacznie niższe przychody. Zasadny wydaje się zatem argument, że konieczność opłacania składki w obecnej wysokości powoduje nieopłacalność prowadzonej przez nich działalności.

Rzecznik postuluje rozważenie zmiany przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, korzystnej dla wspomnianej grupy emerytów i rencistów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: