Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku z dnia 2008-01-24.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/538666/06/III/322.3 RZ
Data sprawy:
2008-01-24
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nielegalnego prowadzenia placówek opieki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Problem dotyczący nielegalnego prowadzenia placówek w ramach działalności gospodarczej mających na celu zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nadal jest aktualny i niestety nadal pozostaje nierozwiązany. Z analizy kierowanych do Rzecznika skarg oraz sygnałów na ten temat publikowanych w mediach (np. sprawa niewłaściwego traktowania mieszkanek Domu Opieki "Betania" w Warszawie-Radości) wynika, że coraz częściej zdarzają się przypadki prowadzenia powyższych placówek bez wymaganego zezwolenia wojewody. Jedyną możliwością działania wojewody w takiej sytuacji jest nałożenie, zgodnie z brzmieniem art. 130 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, kary pieniężnej w wysokości 10000 zł. Obecny stan prawny zezwala bowiem na prowadzenie, po uzyskaniu wpisu do ewidencji gospodarczej, bez zezwolenia wojewody domu pomocy społecznej przez osoby i podmioty, które nie spełniają niezbędnych przesłanek.

Rzecznik sygnalizował we wcześniejszych wystąpieniach (z dnia 23.08.2006 r., 24.05.2007 r. oraz 14.08.2007 r.) wagę przedstawionego problemu, zwracając się jednocześnie z prośbą o rozważenie możliwości znowelizowania nie tylko ustawy o pomocy społecznej, ale i ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. W odpowiedziach informowano, że rozważana jest możliwość zmiany obowiązujących przepisów. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie, na jakim etapie znajdują się prace dotyczące nowelizacji przepisów w przedmiotowej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: