Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia do przepisów dotyczących rodzin zastępczych definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem z dnia 2008-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/474052/04/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wprowadzenia do przepisów dotyczących rodzin zastępczych definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem.

W związku z zawartą w odpowiedzi z 16.10.2007 r. na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie, zapowiedzią dokonania przez resort polityki społecznej wypracowania rozwiązań zmierzających do wprowadzenia w przepisach definicji rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, Rzecznik zwrócił się z prośbą o nadesłanie informacji o stanie prac w tym zakresie.

Jednocześnie Rzecznik podkreślił, że bez wsparcia państwa nie uda się doprowadzić do zastąpienia wychowawczych placówek o charakterze zakładowym rodzinną opieką zastępczą. Państwo musi stworzyć w tym obszarze spójne prawo i zapewnić odpowiednie gwarancje. Dlatego potrzebna jest publiczna debata na ten temat z udziałem środowiska rodzin zastępczych. Rzecznik zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o rozważenie potrzeby zorganizowania takiej debaty.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: