Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie dostępu do świadczeń medycznych w zakresie onkologii z dnia 2008-01-22.

Adresat:
CENTRUM ONKOLOGII INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE
Sygnatura:
RPO/578918/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej w sprawie dostępu do świadczeń medycznych w zakresie onkologii.

W ostatnich dniach media podały informację, iż wzrost wynagrodzeń personelu medycznego następuje m.in. dzięki podniesieniu wartości punktu rozliczeniowego z 10 do 12 złotych; jednocześnie nie przewiduje się zwiększonych nakładów na finansowanie świadczeń medycznych. Informacja ta jest niepokojąca z punktu widzenia ochrony praw pacjenta, ponieważ zastosowanie przewidywanego rozwiązania może skutkować ograniczeniem w dostępie do świadczeń, ze względu na konieczne zmniejszenie ich ilości. Wydłużony okres oczekiwania na diagnozę i leczenie w przypadku chorób nowotworowych istotnie wpłynie na skuteczność leczenia, do czego nie można dopuścić. Rzecznik zwrócił się do Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej o opinię w tej sprawie. Poprosił również o przekazanie danych o liczbie zakontraktowanych i wykonanych świadczeń medycznych w obszarze onkologii w 2007 r. oraz o liczbie świadczeń, których wykonanie zaplanowano na rok 2008.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-02-11
Opis odpowiedzi:
Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej (05.02.2008 r.) poinformował, że podniesienie wartości rozliczeniowego punktu od 10 do 12 złotych, wobec faktu niezmienionych ogólnych nakładów, może mieć niekorzystny wpływ na dostępność świadczeń zdrowotnych oraz płace. Podwyższenie wyceny punktu rozliczeniowego dotyczy części procedur i przewiduje zwiększenie kontraktu o ok. 5%, co najprawdopodobniej będzie odpowiadać wskaźnikowi inflacji. Ocenia się, że wartość punktu rozliczeniowego powinna wynosić przynajmniej 15 punktów.
Informacje na temat liczby kontraktowanych i wykonywanych świadczeń onkologicznych w skali kraju powinien posiadać NFZ.