Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowania zawodowych, niespokrewionych z dzieckiem rodzin zastępczych z dnia 2008-01-22.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/578661/08/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-01-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie finansowania zawodowych, niespokrewionych z dzieckiem rodzin zastępczych.

Rodziny zastępcze otrzymują dwa rodzaje finansowego wsparcia: wynagrodzenie i pomoc pieniężną. Wynagrodzenie przyznawane jest jedynie zawodowym rodzinom zastępczym niespokrewnionym z dzieckiem. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka otrzymuje każda rodzina zastępcza. Jest ona jednak zróżnicowana i zależy od typu rodziny i potrzeb dziecka. Udzielanie pomocy finansowej na częściową pomoc rodzinom zastępczym, jak również wypłata wynagrodzenia tym rodzinom, należy do zadań własnych powiatu.

Gdy na terenie powiatu nie ma całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej ani rodziny zastępczej, wówczas dziecko trafia do placówki (rodziny zastępczej) na terenie innego powiatu, która dysponuje wolnym miejscem. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej w innym powiecie, samorząd lokalny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej, ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących takiej rodzinie. Oba powiaty zawierają porozumienie w sprawie wysokości wydatków na utrzymanie dziecka.

Do Rzecznika napływają jednak sygnały, że nie wiadomo, czy wydatki te obejmują wyłącznie pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, czy także wynagrodzenie dla rodziny zastępczej. Rzecznik zwrócił się z prośbą o nadesłanie stanowiska w przedstawionej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: