Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym z dnia 2008-01-28.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/390054/01/III/810 RZ
Data sprawy:
2008-01-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie potrzeby dostosowania do wyroku Trybunału Konstytucyjnego przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z mianowanym pracownikiem samorządowym.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformowała Rzecznika w piśmie z 5.06.2007r., że koniecznym jest zainicjowanie działań w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zmierzających do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 5.12.2000 r. (sygn. akt K 35/99). Sprawa dotyczyła niezgodności z art. 32 i 33 Konstytucji RP przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych (art. 13 ust. 1 pkt 5 i art. 10 ust. 1 pkt 5) w zakresie, w jakim stwarzają podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikami mianowanymi - kobietami, w razie nabycia przez nie prawa do emerytury, wcześniej niż z mianowanymi pracownikami - mężczyznami. Rzecznik nie otrzymał dotychczas informacji w tej sprawie. Zwrócił się zatem z prośbą o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w wymienionym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: