Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie transmisji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach z dnia 2008-01-30.

Adresat:
PRAWOSŁAWNY METROPOLITA WARSZAWSKI I CAŁEJ POLSKI
Sygnatura:
RPO/578954/08/I/109 RZ
Data sprawy:
2008-01-30
Rodzaj sprawy:
opinie, stanowiska Rzecznika (OS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego
Wynik sprawy:
apele, stanowiska RPO (sprawy odłożone a/a)
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Telewizji Polskiej S.A. w sprawie transmisji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach.

Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski Sawa przesłał do wiadomości Rzecznika kopię wystąpienia z dnia 9.01.2008r. skierowanego do Prezesa Zarządu TP S.A. w sprawie telewizyjnej transmisji nabożeństwa bożonarodzeniowego z prawosławnej cerkwi w Siemiatyczach.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny jest drugim pod względem liczby wiernych Kościołem w Polsce. Konstytucja RP przewiduje w art. 25 ust. 1 równouprawnienie kościołów i związków wyznaniowych. Ustawa z 4.07.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego przewiduje, iż osoby należące do Kościoła mają prawo do obchodzenia świąt prawosławnych również według kalendarza juliańskiego, a dni 7 i 8 stycznia są dniami prawosławnego Bożego Narodzenia. Wiernym w tych dniach przysługuje zwolnienie od nauki i pracy.

Art. 36 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż Kościół ma prawo emitowania w państwowych środkach masowego przekazywania nabożeństw w niedziele i święta prawosławne oraz swoich programów religijno-moralnych i kulturalnych. Sposób realizacji tych uprawnień ma regulować porozumienie między Świętym Soborem Biskupów a jednostkami mediów publicznych. Dlatego też przeprowadzenie transmisji mszy świętej bożonarodzeniowej, nie w dniach świątecznych, a po tym terminie i to w okrojonej formie musi być uznane za naruszenie praw obywatelskich. Rzecznik wyraził przekonanie, iż tegoroczny przypadek miał charakter incydentalny i taka sytuacja nie powtórzy się w przyszłości.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: