Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie potrzeby podjęcia działań dla zapewnienia w Warszawie publicznych toalet, łaźni oraz pralni z dnia 2008-01-25.

Adresat:
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
Sygnatura:
RPO/573683/07/X/1009 RZ
Data sprawy:
2008-01-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie potrzeby podjęcia działań dla zapewnienia w Warszawie publicznych toalet, łaźni oraz pralni.

Przed sezonem zimowym Rzecznik zbadał w kilku największych polskich miastach stan przygotowań do zimy w zakresie pomocy bezdomnym. Organy samorządowe tych miast, w tym Warszawy, podejmowały działania na rzecz zabezpieczenia potrzeb osób bezdomnych w trudnych warunkach zimowych, zapewniając miejsca noclegowe, ciepłe posiłki oraz zimową odzież dla potrzebujących. Ocenę tę potwierdzili osobiście Rzecznikowi bezdomni w czasie spotkania wigilijnego w jednej z warszawskich noclegowni. Okazało się jednocześnie, że brak w stolicy publicznych toalet, łaźni oraz pralni. Rzecznik wrócił się zatem do Prezydenta m.st. Warszawy z apelem o podjęcie działań dla zapewnienia tego rodzaju elementarnych obiektów użyteczności publicznej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: