Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 z dnia 2008-02-11.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/581156/08/X/108.21 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wzrostu zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2.

Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w sprawie przyczyn notowanego od kilku lat wzrostu zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2 oraz o udzielenie informacji w przedmiocie podejmowanych przez resort środków zaradczych.

Ministerstwo Zdrowia, wbrew opinii ekspertów, pozostawało w przekonaniu, że zakażenia jelitowe w grupie wiekowej 0-2 lata nie wykazują trendu wzrostowego, a jedynie sezonową i roczną zmienność, a dalsze ograniczanie częstości występowania biegunek tylko w niewielkim stopniu zależy od działań kontrolnych organów państwa.

W konsekwencji nie podjęto na szczeblu krajowym stosownych działań zaradczych w zakresie nadzoru epidemiologicznego i organizacji opieki nad małymi dziećmi oraz w zakresie profilaktyki i oświaty zdrowotnej.

O randze problemu świadczy m.in. ciężkość przebiegu choroby - ok. 90% tych dzieci wymaga hospitalizacji, a także niekorzystny rozwój sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do biegunek u dzieci do lat 2. W kolejnych latach odnotowywano systematyczne zwiększanie się liczby zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. Według wstępnych danych Państwowego Zakładu Higieny w roku 2007 odnotowano 22 683 zachorowań, co oznacza wzrost o ok. 30% w porównaniu do roku 2005 r.

W 2007 r. wprowadzono do programu szczepień ochronnych szczepienie przeciw rotawirusom, ale tylko jako szczepienia zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Dziecku, aby w pełni ochronić je przed biegunkami rotawirusowymi należy podać dwie dawki szczepionki, co oznacza wydatek ok. 700 zł. Rzecznik zwrócił się również o przedstawienie stanowiska resortu o wprowadzeniu szczepień obowiązkowych przynajmniej u tych dzieci, które najbardziej narażone są na zakażenia rotawirusowe.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: