Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie egzekwowania przez organy rentowe od żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych składek za okres wsteczny od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. z tytułu równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej z dnia 2008-02-11.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/575928/07/III/303.3 RZ
Data sprawy:
2008-02-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie egzekwowania przez organy rentowe od żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych składek za okres wsteczny od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. z tytułu równoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Do Rzecznika napływają skargi od żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy rozpoczęli służbę przed dniem 1.01.1999 r. i na skutek błędu ustawodawcy otrzymują decyzje o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu w okresie od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. w związku z prowadzeniem pozarolniczej działalności (działalności gospodarczej).

Kwestie obowiązku ustawowego opłacania składek za okres od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy służb mundurowych były w 2000 r. przedmiotem wystąpienia Rzecznika do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, lecz nie doczekały się dobrego rozwiązania. W efekcie skarżącym pozostaje jedynie droga odwoływania się od decyzji organów rentowych, nakładających na nich obowiązek wstecznego opłacania składek z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Rzecznika zasadnym byłoby odstąpienie organów rentowych od egzekwowania wpłaty zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu prowadzonej równolegle działalności gospodarczej od żołnierzy zawodowych i innych funkcjonariuszy służb mundurowych za okres wsteczny od 1 stycznia do 29 grudnia 1999 r. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: