Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży z dnia 2008-02-08.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/580594/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-02-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie zakłóceń w organizacji szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży.

Z dniem 1.04.2007 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. W § 2 tego rozporządzenia został wprowadzony zapis zobowiązujący pielęgniarkę albo higienistkę szkolną sprawujące profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem do przekazania w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie nowych uregulowań prawnych, lekarzowi sprawującemu profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem, tzw. kart uodpornienia, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

Tymczasem według doniesień prasowych, po upływie pół roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do części lekarzy pierwszego kontaktu nie dotarły karty szczepień uczniów. Tylko w województwie lubelskim wskutek nieprzekazania lekarzom rodzinnym kart uodpornienia, nawet kilkanaście tysięcy uczniów może mieć problemy z wykonaniem obowiązkowych szczepień ochronnych, ponieważ, wobec braku kart uodpornienia, nie jest możliwe wezwanie dzieci na szczepienia. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie, a także poinformowanie o skali i przyczynach problemów w realizacji szczepień ochronnych na terenie kraju oraz o podejmowanych działaniach zaradczych.

Rzecznik poruszył jeszcze jedną istotną kwestię. Mianowicie, w obowiązującym porządku prawnym, każda osoba ubezpieczona w NFZ wybiera lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, a w imieniu dzieci czynią to rodzice lub opiekunowie. Zasadne wydaje się uzyskanie informacji co do występowania oraz sposobu rozwiązywania problemów w realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych tych młodych ludzi, którzy nie zostali zarejestrowani do żadnego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: