Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających w Polsce obywateli tego państwa z dnia 2008-02-29.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Sygnatura:
RPO/582767/08/X/1503 RZ
Data sprawy:
2008-02-29
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec przebywających w Polsce obywateli tego państwa.

Rzecznik zaniepokojony jest treścią publikacji prasowych zamieszczonych w Gazecie Wyborczej, dotyczących działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Socjalistycznej Republiki Wietnamu wobec obywateli tego państwa przebywających na terytorium Polski.

Z informacji prasowych wynika, iż na podstawie umowy o wzajemnym przekazywaniu obywateli, podpisanej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Wietnamu w 2004 r., funkcjonariusze wietnamskich służb bezpieczeństwa przesłuchują przebywających w Polsce obywateli Wietnamu. Poza potwierdzaniem tożsamości cudzoziemców, przesłuchania te służą organom bezpieczeństwa do badania działalności politycznej i opozycyjnej osób przesłuchiwanych. Autorzy publikacji sygnalizują także, iż przesłuchaniom poddawani są cudzoziemcy ubiegający się w Polsce o nadanie statusu uchodźcy. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w zasygnalizowanej sprawie, w szczególności o wskazanie, w jakich przypadkach służby podległe MSWiA dopuszczają przesłuchiwanie obywateli Wietnamu przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa tego kraju.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: