Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych z dnia 2008-02-22.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/533352/06/III/1105 RZ
Data sprawy:
2008-02-22
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie problemu umieszczania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych.

Rzecznik dokonał analizy dokumentacji nadesłanej przez wydziały polityki społecznej 16 urzędów wojewódzkich związanej z pobytem wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych. Wyniki analizy dokumentacji zostały przekazane Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o ustosunkowanie się do zawartych w niej wniosków, a także o podjęcie niezbędnych działań mających na celu skuteczne zabezpieczenie praw dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej, w odpowiedzi z dnia 10.09.2007 r., powiadomiła Rzecznika o podjętych działaniach, a także złożyła deklarację dokonania przez resort polityki społecznej analizy danych uzyskanych z poszczególnych urzędów wojewódzkich dotyczących pobytu dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w szpitalach psychiatrycznych w pierwszym półroczu 2007 r. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się z prośbą o nadesłanie informacji o wynikach badania.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: