Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta z dnia 2008-03-04.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/582529/08/X/108.6.2 RZ
Data sprawy:
2008-03-04
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie dostępu rodziny do dokumentacji medycznej zmarłego pacjenta.

W praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania, ujawniła się luka dotycząca okoliczności, gdy pacjent w stanach nagłych zmarł, nie mając możliwości wyrażenia swej woli dotyczącej upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej. Przepisy te nie uwzględniają także sytuacji, gdy w dokumentacji medycznej brak stosownego oświadczenia, w związku z zaniechaniem przez zakład opieki zdrowotnej wykonywania obowiązku uzyskania tego oświadczenia od chorego.

Ze skarg wpływających do Rzecznika wynika, że wówczas zakłady opieki zdrowotnej stosują zasadę domniemania braku upoważnienia i odmawiają udzielenia rodzinie dostępu do dokumentacji zmarłego. Praktyka taka budzić musi wątpliwości z punktu widzenia jej legalności. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w celu uregulowania opisanej kwestii.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: