Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego z dnia 2008-03-12.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/527434/06/III/813 RZ
Data sprawy:
2008-03-12
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie migracji zarobkowej personelu medycznego.

Rzecznik w dalszym ciągu jest zainteresowany zagadnieniami związanymi z migracją personelu medycznego, zwłaszcza skalą migracji i działaniami podejmowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w celu zapobieżenia masowej migracji personelu medycznego oraz negatywnym skutkom tego zjawiska. W związku z powyższym zwrócił się o przedstawienie informacji w tym zakresie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: