Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd w związku z planowaną budową Gazociągu Północnego z dnia 2008-02-17.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/581675/08/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-02-17
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie działań podejmowanych przez polski rząd w związku z planowaną budową Gazociągu Północnego.

W związku z doniesieniami medialnymi o odrzuceniu przez władze szwedzkie wniosku konsorcjum Nord Stream o udzielenie zgody na budowę Gazociągu Północnego, z uwagi na brak dostatecznych analiz konsekwencji wybudowania gazociągu dla całego ekosystemu basenu Morza Bałtyckiego oraz nieprzeprowadzenia konsultacji z krajami nad nim położonymi, Rzecznik wystąpił do Ministra Środowiska. W wystąpieniu Rzecznik wyraził obawy związane z budową Gazociągu Północnego, wskazując na istotne zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o pilne poinformowanie o działaniach, jakie Minister Środowiska zamierza podjąć w związku z zaistniałą sytuacją.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu:


Data odpowiedzi:
2008-03-10
Opis odpowiedzi:

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Główny Konserwator Przyrody (27.02.2008 r.) poinformował, że Minister Środowiska, zgodnie z zapisami ustawy - Prawo ochrony środowiska, jest odpowiedzialny za zapewnienie udziału Polski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w kontekście transgranicznym. Strona polska określiła wymagania co do zawartości przygotowywanej przez inwestora dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko, uwzględniając m. in. problemy poruszone w wystąpieniu Rzecznika, takie jak: zagrożenia związane z amunicją zatopioną w Bałtyku po drugiej wojnie światowej, zanieczyszczeniami zawartymi w osadach dennych, ewentualnej awarii gazociągu, w tym ryzyka związanego z zamachem terrorystycznym.
Po otrzymaniu dokumentacji Minister Środowiska zwróci się do Wojewody Zachodniopomorskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego z prośbą o zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu i opracowanie projektu stanowiska o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Następnie Minister Środowiska sformułuje stanowisko strony polskiej dotyczące planowanego przedsięwzięcia i warunków jego realizacji.
Strona polska będzie mogła uczestniczyć w konsultacjach przeprowadzanych przez państwa pochodzenia (czyli państwa, które ze względu na lokalizację przedsięwzięcia będą udzielać zezwoleń na budowę gazociągu), dotyczących potencjalnego oddziaływania transgranicznego inwestycji i stosowania środków ograniczających to oddziaływanie. Wyniki konsultacji powinny zostać uwzględnione w zezwoleniach na realizację inwestycji.