Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez NFZ finansowania leku stosowanego w profilaktyce zakażeń układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grupy podwyższonego ryzyka z dnia 2008-02-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/578927/08/X/108.10 RZ
Data sprawy:
2008-02-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez NFZ finansowania leku stosowanego w profilaktyce zakażeń układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grupy podwyższonego ryzyka.

W środkach masowego przekazu pojawiły się informacje o wstrzymaniu przez NFZ finansowania leku stosowanego w profilaktyce zakażeń układu oddechowego u wcześniaków oraz niemowląt z grupy podwyższonego ryzyka. Rzecznik zapoznał się z opiniami wybitnych specjalistów w dziedzinie neonatologii, w tym, krajowego konsultanta ds. neonatologii, którzy rekomendują stosowanie tego leku u dzieci z grup zwiększonego ryzyka. Zaprzestanie finansowania leku może wzbudzać wątpliwości co do przestrzegania praw dzieci do szczególnej opieki zdrowotnej. Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o stanowisku zajętym w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: