Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapowiadanego protestu sędziów z dnia 2008-03-18.

Adresat:
MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
Sygnatura:
RPO/584691/08/III/805.4 RZ
Data sprawy:
2008-03-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapowiadanego protestu sędziów.

Rzecznik z niepokojem przyjął informacje o przygotowywanym przez sędziów ogólnopolskim proteście, który ma zostać przeprowadzony, jeśli do 15 maja br. nie zmienią się przepisy płacowe, gwarantujące sędziom oczekiwany wzrost wynagrodzeń. W ramach tego protestu sędziowie zapowiadają dzień bez wokandy, w związku z zamiarem podjęcia decyzji o urlopach wypoczynkowych na żądanie oraz skorzystania ze zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby.

Sędziowie zajmują szczególną pozycję ustrojową, wynikającą z Konstytucji i ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Jest to zawód najwyższego społecznego zaufania publicznego. Przeprowadzenie protestu w przewidywanej przez środowiska sędziowskie formie nie licuje z powagą sprawowanego urzędu. Nadużywanie w ramach planowanej akcji protestacyjnej instytucji urlopu na żądanie oraz uprawnień związanych z niezdolnością do pracy w związku z chorobą musi prowadzić do zakłócenia funkcjonowania sądów powszechnych i w rezultacie naruszać prawa obywatela do rozpatrzenia sprawy przez sąd w rozsądnym terminie, gwarantowanego w Konstytucji RP i uregulowaniach prawa europejskiego.

Rzecznik zaapelował o przyspieszenie prac nad opracowaniem rozwiązań systemowych w zakresie wynagrodzeń sędziowskich oraz o podjęcie przewidzianych prawem działań, przeciwdziałających wykorzystaniu instytucji urlopu na żądanie oraz krótkotrwałej niezdolności do pracy w ramach planowanej akcji protestacyjnej sędziów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: