Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa z dnia 2008-03-18.

Adresat:
SEJM KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINY
Sygnatura:
RPO/549375/07/III/302 RZ
Data sprawy:
2008-03-18
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie potrzeby przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno-rentowych lub prawa do takich świadczeń w wyższym wymiarze, osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.

Rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny - przy okazji rozpatrywania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) - problemu przywrócenia regulacji prawnej stwarzającej podstawy do pozbawienia prawa do świadczeń emerytalno - rentowych albo do takich świadczeń w wyższym wymiarze osób, które wywołały przestępstwem umyślnym okoliczności powstania tego prawa.

Brak takiej regulacji w obowiązującym stanie prawnym doprowadził do legalizacji przypadku, w którym osoba doprowadzająca swoim działaniem do pozbawienia życia małżonka i prawomocnie skazana z tego tytułu na karę 15 lat pozbawienia wolności, przy spełnieniu warunków określonych w art. 70 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, pobiera po jego śmierci rentę rodzinną.

W tej sprawie Rzecznik wystąpił w dniu 1.08.2007 r. do Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi uzyskał informację, że stosowna nowelizacja zostanie wprowadzona przy okazji najbliższej nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak w przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 5.02.2008 r. projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 244) rozwiązania tego już nie przewidziano.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: