Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi z dnia 2008-03-25.

Adresat:
URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Sygnatura:
RPO/584971/08/X/1006.8 RZ
Data sprawy:
2008-03-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.

Do Rzecznika zwrócił się Poseł na Sejm RP podnosząc problem nieprawidłowości w konstrukcji pasa startowego Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi. Według uzyskanych informacji, w pasie startowym powstała rozpadlina o znacznych rozmiarach, stanowiąca zagrożenie dla bezpieczeństwa lotów oraz zdrowia i życia ludzkiego. Została on usunięta, lecz odnawia się i wymaga w związku z tym przeprowadzania doraźnych napraw. Zjawisko to może być spowodowane geologiczną niestabilnością gruntu pod pasem startowym. Rzecznik zwrócił się o zbadanie sprawy i poinformowanie o poczynionych ustaleniach.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: