Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie aktów wandalizmu na cmentarzach i innych miejscach pamięci z dnia 2008-04-11.

Adresat:
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
Sygnatura:
RPO/586252/08/X/1005.4 RZ
Data sprawy:
2008-04-11
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w sprawie aktów wandalizmu na cmentarzach i innych miejscach pamięci.

Do Rzecznika docierają sygnały dotyczące aktów wandalizmu polegających na dewastacji cmentarzy różnych wyznań oraz innych miejsc pamięci, w tym na przykład na umieszczaniu antysemickiej symboliki lub napisów na obiektach cmentarzy żydowskich. Posiadane przez Biuro Rzecznika informacje wskazywać mogą, iż liczba tego typu czynów w ostatnich latach niepokojąco wzrasta. Działania podejmowane przez właściwe organy ścigania zdają się być nieskuteczne wobec braku możliwości wykrycia sprawców wspomnianych czynów.

Wobec powyższego Rzecznik zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat skali zasygnalizowanego problemu. Jednocześnie, ze względu na potrzebę zapewnienia cmentarzom i miejscom pamięci należytej ochrony oraz konieczność zwalczania wskazanych patologii, zwrócił się o rozważenie zasadności zintensyfikowania działań o charakterze prewencyjnym, prowadzonych przez służby podległe Komendantowi Głównemu Policji, zmierzających do skuteczniejszego przeciwdziałania aktom wandalizmu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: