Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki paliatywno-hospicyjnej dla dzieci z dnia 2008-04-10.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/570368/07/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-10
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie standardów opieki paliatywno-hospicyjnej dla dzieci.

W kolejnym wystąpieniu poświęconym problematyce opieki paliatywno-hospicyjnej dla dzieci, Rzecznik zwrócił się o udzielenie informacji na temat przewidywanego terminu zakończenia prac nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania i procedur medycznych z zakresu opieki paliatywno-hospicyjnej w zakładach opieki zdrowotnej, o którym mowa w piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 21.12.2007r. Ponadto, mimo zapowiedzi, nadal nie zrezygnowano ze stosowania limitów dyskryminujących część śmiertelnie chorych dzieci w dostępie do opieki paliatywno-hospicyjnej.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: