Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wzywania emerytów i rencistów do zapłaty zasądzonych kwot tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach o wyrównanie świadczeń emerytalno-rentowych z powodu obniżenia kwoty bazowej w 1993 r z dnia 2008-04-01.

Adresat:
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Sygnatura:
RPO/583160/08/III/301 RZ
Data sprawy:
2008-04-01
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie wzywania emerytów i rencistów do zapłaty zasądzonych kwot tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach o wyrównanie świadczeń emerytalno-rentowych z powodu obniżenia kwoty bazowej w 1993 r.

Sprawa będąca przedmiotem wystąpienia była przedstawiana Prezesowi ZUS w wystąpieniu z dnia 29.05.2007 r. (RPO-558120-III/07). Z odpowiedzi wynikało, że dyrektorzy oddziałów ZUS otrzymali zalecenie, aby na wniosek emeryta zwrot zasądzonych kosztów procesowych był rozkładany na raty.

Tymczasem, jak to wynika z artykułów prasowych ("Gazeta Wyborcza" z 27.02.2008 r., ZUS nadal straszy emerytów komornikiem), zalecenia te nie są realizowane, a kierowane do emerytów pisma nie tylko nie zawierają informacji, o takiej możliwości, lecz kończą się standardowym ostrzeżeniem, że w przypadku braku dobrowolnej wpłaty w terminie 20 dni od otrzymania pisma, ZUS będzie zmuszony wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego w celu ściągnięcia powyższej należności, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami komorniczymi. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w powyższej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: