Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydawania indywidualnych zgód na leczenie onkologiczne drogimi preparatami z dnia 2008-04-14.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586253/08/X/108.14 RZ
Data sprawy:
2008-04-14
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania przez Narodowy Fundusz Zdrowia wydawania indywidualnych zgód na leczenie onkologiczne drogimi preparatami.

W środkach masowego przekazu (np. "Rzeczpospolita" z dnia 04.04.2008 r. - artykuł pt. "Mniej terapii na raka") pojawiły się po raz kolejny niepokojące informacje w sprawie ograniczania przez NFZ dostępu do leczenia onkologicznego. Z doniesień tych wynika, że od 01.04.2008 r. Fundusz wstrzymał wydawanie indywidualnych zgód na leczenie raka bardzo drogimi preparatami. Wszystkie leki, które dotychczas były w ten sposób finansowane, mają być oceniane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, a następnie finansowane przez NFZ tylko w przypadku uznania przez Agencję leku za skuteczny.

Prezes NFZ wydał komunikat z dnia 17.01.2008 r. w sprawie finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych. Stanowisko NFZ w sprawie finansowania wysoce kosztownych, innowacyjnych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych ma z pewnością uzasadnienie, jeśli zważy się na podniesione wątpliwości co do skuteczności niektórych terapii oraz ograniczone środki finansowe Funduszu na ten cel. Należy jednak mieć na uwadze nie tylko wynik uzyskanej oceny opłacalności technologii medycznej, ale przede wszystkim dobro i prawa pacjenta.

Wielu pacjentów objętych leczeniem w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowych pozbawionych jest możliwości innej terapii. Dla chorych, u których zostanie nagle przerwane leczenie, oznacza to nawrót choroby. W jeszcze gorszej sytuacji są chorzy oczekujący na ekspertyzę Agencji Oceny Technologii Medycznych, a następnie ewentualne objecie terapią. Wielu z nich nie doczeka decyzji w tej sprawie, a stan zdrowia innych ulegnie znacznemu pogorszeniu. Rzecznik zwrócił się o przekazanie informacji odnośnie sposobu rozwiązania omawianego problemu.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: