Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu z dnia 2008-04-21.

Adresat:
URZĄD DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW
Sygnatura:
RPO/587132/08/X/1501.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-21
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu.

Do Biura Rzecznika wpłynęła kopia pisma Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, skierowanego do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w sprawie dotyczącej przewlekłości w wydawaniu cudzoziemcom kart pobytu. Z zawartych w powyższym piśmie informacji wynika, iż cudzoziemcy, którym nadano status uchodźcy lub udzielona została zgoda na pobyt tolerowany na terytorium Polski oczekują na wydanie karty pobytu od kilku tygodni do nawet dwóch miesięcy. Skutkiem tego cudzoziemcy ci, pomimo iż przebywają w Polsce legalnie, mają trudności w udokumentowaniu tego faktu. Powodem wspomnianych przewlekłości ma być zbyt późne kierowanie kart pobytu do druku, a także długi okres samego ich sporządzania. Opisana praktyka budzi wątpliwości z punktu widzenia praw cudzoziemców, którym przyznano ochronę na terytorium Polski. Podzielić należy opinię Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, że brak możliwości uzyskania karty pobytu w stosownym terminie może być dla cudzoziemców uciążliwy i narażać ich na liczne trudności, zwłaszcza w razie konieczności potwierdzenia legalnego pobytu na terytorium Polski.

Rzecznik zwrócił się o poinformowanie o zajętym w przedmiotowej sprawie stanowisku, a w przypadku potwierdzenia zasygnalizowanych wyżej wątpliwości, o podjęcie działań zmierzających do usprawnienia procedury sporządzania i wydawania cudzoziemcom omawianych dokumentów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: