Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP z dnia 2008-04-15.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/583128/08/III/806.6 RZ
Data sprawy:
2008-04-15
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie potrzeby zmiany regulacji prawnej dotyczącej zwrotu jednorazowej odprawy w przypadku ponownego podjęcia pracy w PKP.

Ze skargą do Rzecznika wystąpił były pracownik PKP, który pracował w tym przedsiębiorstwie w latach 1982-2001. Obecnie jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku i z tego tytułu chciałby ponownie podjąć zatrudnienie w PKP. Niestety, w świetle art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 08.09.2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", powrót do pracy w PKP musiałby się wiązać ze zwrotem wypłaconej ponad siedem lat temu, jednorazowej odprawy pieniężnej w wysokości 30 000 PLN. Jak pisze skarżący, kwota tej odprawy została już dawno wydana na potrzeby utrzymania jego i rodziny w związku długotrwałym okresem pozostawania bez pracy.

Powołany wyżej przepis był podporządkowany potrzebom restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" i jego brzmienie uzasadnione było wysokim poziomem bezrobocia w tamtym okresie. Restrykcyjne brzmienie tego przepisu nie zostało przez ustawodawcę złagodzone poprzez określenie okresu, po upływie którego ponowne podjęcie zatrudnienia w PKP, PKP SA lub pokrewnych spółkach nie wiązałoby się z obowiązkiem zwrotu odprawy pieniężnej. W ocenie Rzecznika obecna sytuacja na rynku pracy i pojawiające się oferty pracy ze strony PKP wskazują na potrzebę analizy możliwości zmiany przyjętej regulacji prawnej. Rzecznik zwrócił się o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: