Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie doniesień prasowych o możliwości skażenia Morza Bałtyckiego w związku z planowanym uruchomieniem Gazociągu Północnego z dnia 2008-04-24.

Adresat:
MINISTERSTWO ŚRODOWISKA
Sygnatura:
RPO/581675/08/X/1003 RZ
Data sprawy:
2008-04-24
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Środowiska w sprawie doniesień prasowych o możliwości skażenia Morza Bałtyckiego w związku z planowanym uruchomieniem Gazociągu Północnego.

Rzecznik z dużym zaniepokojeniem przyjął doniesienia mediów o planowanym przez konsorcjum Nord Stream przepłukaniu Gazociągu Północnego substancją chemiczną. Z posiadanych przez Rzecznika informacji wynika, że przed uruchomieniem gazociągu Nord Stream planuje przesłanie nim aldehydu glutarowego (substancji wykorzystywanej do sterylizacji i odkażania chemicznego), który następnie ma zostać wypuszczony do Morza Bałtyckiego. Substancja ta jest szkodliwa dla ludzi. Istnieje zatem poważne niebezpieczeństwo nieodwracalnego skażenia basenu Morza Bałtyckiego oraz zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. Problem ten może w konsekwencji dotyczyć również rybołówstwa oraz turystyki. W związku z powyższym, Rzecznik zwrócił się o ustosunkowanie się do przytoczonych doniesień medialnych, a w przypadku ich potwierdzenia się, o poinformowanie o planowanych działaniach zmierzających do niedopuszczenia do skażenia Morza Bałtyckiego.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: