Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń czasowych udzielania przepustek osobom przebywającym w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i zakładach opieki długoterminowej z dnia 2008-04-22.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/586573/08/X/111 RZ
Data sprawy:
2008-04-22
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie ograniczeń czasowych udzielania przepustek osobom przebywającym w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i zakładach opieki długoterminowej.

Rzecznik otrzymuje skargi członków rodzin i opiekunów prawnych osób przebywających w całodobowych oddziałach psychiatrycznych i zakładach opieki długoterminowej, kwestionujące ograniczenia czasowe udzielania przepustek osobom przebywającym w tych zakładach. Ograniczenia te zostały wprowadzone zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 19.09.2007 r. w sprawie określenia warunków i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (§ 26 pkt 4 zarządzenia). Wprowadzone powyższym zarządzeniem ograniczenia czasowe pozostają w kolizji z art. 14 ustawy z dnia 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, który nie wprowadza żadnych limitów ograniczających czas pobytu pacjentów na przepustce. Rzecznik zauważył ponadto, iż zarządzenie Prezesa NFZ jako akt o charakterze wewnętrznym nie może stanowić podstawy decyzji wobec obywateli. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o podjęcie w ramach posiadanych uprawnień nadzorczych działań zmierzających do zbadania legalności omawianych przepisów zarządzenia.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: