Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14.04.2008 r. odmawiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko z dnia 2008-04-29.

Adresat:
SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
Sygnatura:
RPO/559561/07/IV/4003.2 RZ
Data sprawy:
2008-04-29
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania administracyjnego (PA)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
nieuwzględnienie wystąpienia Rzecznika
Opis sprawy:

Wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w N. z dnia 14.04.2008 r. odmawiającym stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Z. z dnia 24.03.2006 r. stwierdzającego, iż planowane przedsięwzięcie "Przebudowa Kolei Linowej Kuźnice-Kasprowy Wierch" nie wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 


Data odpowiedzi:
2009-04-07
Opis odpowiedzi:


Wniosek oddalony (postanowienie z dnia 23 czerwca 2008 r. sygn. akt SKO.I-01/769/ZP/2008).