Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw z dnia 2008-04-28.

Adresat:
MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
Sygnatura:
RPO/586484/08/V/502.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-28
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Cywilnego
Wynik sprawy:
częściowo pozytywnie ze względu na częściowe uwzgl. wystąpienia RPO
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Infrastruktury w sprawie problemów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 14.06.2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie innych ustaw.

Do Rzecznika wpływają liczne skargi poruszające problemy związane z wejściem w życie nowelizacji z dnia 14.06.2007 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z art. 8 (3) ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione przez zebranie przedstawicieli. Niemniej, z przepisów przejściowych ustawy z dnia 14.06.2007 r. wynika, iż do czasu zarejestrowania zmian statutów, dotychczasowe ich postanowienia odnoszące się do funkcjonowania zebrania przedstawicieli pozostają w mocy. Brak dalszych, szczególnych regulacji w tej dziedzinie, powoduje trudności w określeniu kompetencji zebrań przedstawicieli. Niewłaściwa interpretacja przepisów określających aktualne uprawnienia zebrania przedstawicieli może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla podjętych decyzji - włącznie ze stwierdzeniem ich nieważności.

Niepokój skarżących budzą również trudności z jednoznacznym określeniem sytuacji prawnej członków rad nadzorczych, pełniących swe funkcje w dniu wejścia w życie ww. nowelizacji. Ustawą z dnia 14.06.2007 r. wprowadzono zasadę społecznej pracy członków rady nadzorczej, od której odstąpić można, w określonym zakresie, poprzez odpowiednią regulację statutową. Brak przepisów przejściowych spowodował, iż członkom rad nadzorczych wstrzymano wypłaty wynagrodzeń. Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w poruszonych kwestiach oraz o ewentualne rozważenie podjęcia stosownych działań w celu zmiany przepisów.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: