Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych z dnia 2008-04-25.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/587309/08/III/1108.4 RZ
Data sprawy:
2008-04-25
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie braku możliwości ubiegania się dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Do Rzecznika wpłynęła skarga w sprawie braku możliwości ubiegania się dłużnika alimentacyjnego o rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności zadłużenia powstałego z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zaliczka alimentacyjna jest formą wsparcia osób niemogących wyegzekwować świadczeń alimentacyjnych, tożsamą zarówno ze świadczeniem wypłacanym przez zlikwidowany z dniem 1.05.2004 r. fundusz alimentacyjny, jak i świadczeniem, które od 1.10.2008 r. będzie wypłacane na podstawie ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W obu przypadkach dłużnik ma możliwość ubiegania się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności powstałego zadłużenia na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz art. 30 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Natomiast art. 16 ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych daje dłużnikowi możliwość ubiegania się tylko o umorzenie długu. Analiza obowiązujących w tym zakresie regulacji nie dostarcza argumentów, które przemawiałyby za racjonalnością przyjętych przez ustawodawcę rozwiązań pozbawiających dłużnika możliwości spłaty długu w sposób dla niego bardziej dogodny.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: