Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych" z dnia 2008-04-30.

Adresat:
MINISTERSTWO ZDROWIA
Sygnatura:
RPO/588152/08/X/108.1 RZ
Data sprawy:
2008-04-30
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych".

Działania zmierzające do przełamania utrzymującego się głębokiego kryzysu systemu finansowania ochrony zdrowia, pozostają niezmiennie jednym z priorytetowych obszarów zainteresowania Rzecznika, z punktu widzenia ochrony wolności i praw człowieka i obywatela. Istotne znaczenie dla reform systemowych ma precyzyjne określenie zakresu świadczeń zdrowotnych, gwarantowanych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Skutki braku jednoznacznych uregulowań w tym względzie są przedmiotem wielu skarg wpływających do Rzecznika. W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się o informację o stopniu zaawansowania oraz przewidywanym terminie zakończenia prac nad "koszykiem świadczeń gwarantowanych".

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: