Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichPrzystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 2007-04-27.

Adresat:
NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY
Sygnatura:
RPO/503394/05/VI/620.1 RZ
Data sprawy:
2007-04-27
Rodzaj sprawy:
przystąpienie do postępowania sądowego (PS)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Przystąpienie do postępowania ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu oraz sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego.

Rzecznik przedstawił stanowisko, iż stanowiąca podstawę skargi kasacyjnej wykładnia art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług jest błędna, w konsekwencji czego skarga kasacyjna nie ma usprawiedliwionych podstaw i podlega oddaleniu (art. 184 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

 


Data odpowiedzi:
2008-08-07
Opis odpowiedzi:Skarga kasacyjna uwzględniona (wyrok z dnia 5 marca 2008 r., sygn. akt I FSK 253/07).