Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wnoszenia opłat za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów ruchu z dnia 2008-05-09.

Adresat:
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Sygnatura:
RPO/574709/07/X/1006.6 RZ
Data sprawy:
2008-05-09
Rodzaj sprawy:
wniosek o podjęcie inicjatywy prawodawczej (WGI)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej - Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w sprawie wnoszenia opłat za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów ruchu.

Do Rzecznika wpływają skargi osób niepełnosprawnych dotyczące konieczności wnoszenia opłat za parkowanie przez kierowców z dysfunkcją narządów ruchu. Osoby niepełnosprawne nie zostały zwolnione przez ustawodawcę z obowiązku uiszczania opłat za parkowanie, a tylko niektóre władze samorządowe przyznały tej grupie społecznej prawo do zerowej stawki opłaty za parkowanie.

Ustawodawca wprowadził możliwość uzyskania przez osoby niepełnosprawne karty parkingowej, która uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych, a na organy właściwe do zarządzania ruchem na drogach nałożył obowiązek wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc postojowych dla oznakowanych pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych. Posiadaczom kart parkingowych nie przyznano jednak prawa do niestosowania się do znaku drogowego D-44 "strefa parkowania", zatem nawet w przypadku zaparkowania pojazdów na miejscach postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych muszą oni uiszczać opłaty za parkowanie.

W odpowiedzi na wcześniejsze wystąpienie Rzecznika w tej sprawie Minister Infrastruktury przedstawił stanowisko, z którego wynika, że resort infrastruktury nie widzi konieczności wprowadzenia ustawowego zwolnienia osób niepełnosprawnych z obowiązku wnoszenia opłat za parkowanie. Rzecznik zwrócił się o przygotowanie projektu nowelizacji ustawy o drogach publicznych, która doprowadzi do rozszerzenia ustawowego katalogu podmiotów zwolnionych z opłat za parkowanie o osoby niepełnosprawne legitymujące się kartą parkingową.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: