Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichWystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i związanych z tym zagrożeń z dnia 2008-05-08.

Adresat:
MINISTERSTWO GOSPODARKI
Sygnatura:
RPO/586888/08/X/1006 RZ
Data sprawy:
2008-05-08
Rodzaj sprawy:
wystąpienie o charakterze generalnym (WG)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa energetycznego Polski i związanych z tym zagrożeń.

W dniu 8.04.2008 r. w wyniku awarii energetycznej, kilkaset tysięcy mieszkańców Szczecina oraz Województwa Zachodniopomorskiego pozbawionych zostało prądu. W skrajnych przypadkach usuwanie awarii trwało ponad 7 dni. Spowodowało to niemalże całkowity paraliż w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców, szkół, szpitali, organów administracji publicznej, banków, zakładów przemysłowych, transportu publicznego i innych podmiotów.

W związku z awarią energetyczną, analizowano w mediach nie tylko przyczyny jej zaistnienia, lecz wskazywano na katastrofalną sytuację infrastruktury energetycznej w Polsce i związane z tym zagrożenia. Zdaniem ekspertów połowa linii, które przesyłają energię bezpośrednio do odbiorców, nie spełnia standardów. Mają one ponad 400 tys. km długości, z czego 150 tys. km wymaga natychmiastowej wymiany. Konieczna jest również modernizacja około 50 tys. km sieci średniego napięcia. Inny istotny problem dotyczy elektrociepłowni miejskich. Nie są one bowiem przygotowane do pracy niezależnie od sieci, czyli w razie odcięcia zasilania.

Rzecznik zwrócił się o przedstawienie stanowiska w sprawie i poinformowanie o planowanych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju.

 
Wystąpienie dołączone do tego dokumentu: