Sprawy generalne Rzecznika Praw Obywatelskichkasacja na rzecz Mariusza K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G z dnia 2008-05-16.

Adresat:
SĄD NAJWYŻSZY
Sygnatura:
RPO/562357/07/II/203.1 RZ
Data sprawy:
2008-05-16
Rodzaj sprawy:
kasacja karna (RKK)
Nazwa zepołu:
Zespół Prawa Karnego
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

kasacja na rzecz Mariusza K. od prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w G.

Rzecznik zarzucił temu orzeczeniu rażące i mogące mieć istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie prawa procesowego, to jest art. 160 § 2 Kkw w związku z art. 139 § 1 Kpk i art. 6 Kpk stosowanych na podstawie art. 1 § 2 Kkw odpowiednio w postępowaniu wykonawczym, polegające na rozpoznaniu sprawy w przedmiocie odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary bez wysłuchania skazanego, który o terminie posiedzenia nie został prawidłowo powiadomiony, gdyż w tym czasie był pozbawiony wolności, co w rezultacie doprowadziło do naruszenia jego prawa do obrony.