Sprawy generalne Rzecznika Praw ObywatelskichSkarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej Ł. z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ł., w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady Miejskiej Ł. z dnia 28 marca 2007 r z dnia 2008-05-14.

Adresat:
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY ZA POŚREDNICTWEM RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
Sygnatura:
RPO/561993/07/X/1003.5 RZ
Data sprawy:
2008-05-14
Rodzaj sprawy:
skarga do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (WSA)
Nazwa zepołu:
!!!(do 06.01.2011) ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ZDROWIA I OCHRONY PRAW CUDZOZIEMCÓW
Wynik sprawy:
Opis sprawy:

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. na § 4 ust. 2 pkt 2 lit. a uchwały Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej Ł. z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ł., w brzmieniu nadanym uchwałą Nr VIII/141/07 Rady Miejskiej Ł. z dnia 28 marca 2007 r.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 2 lit.a uchwały, właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania z elewacji budynków, ogrodzeń, a także innych urządzeń: skrzynek energetycznych, gazowych, słupów trakcyjnych i oświetleniowych, budek telefonicznych itp.: plakatów, reklam, ogłoszeń oraz napisów i rysunków, w ciągu 24 godzin. Rzecznik zarzucił zaskarżonemu przepisowi rażące naruszenie art. 2, 7 oraz 94 Konstytucji, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 63a § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń.

 


Data odpowiedzi:
2008-12-15
Opis odpowiedzi:

Postępowanie umorzone ze względu na cofnięcie skargi przez Rzecznika (postanowienie z dnia 21.11.2008 r., sygn. akt II SA/Łd 503/08).